Địa chỉ quán cà phê COFFEECELL

Matxcơva
st. Nikolskaya, 10
8 800 555 27 21
thứ 2-CN, từ 10:00 đến 22:00
Krasnodar
st. Pashkovskaya, 61
8 861 210 08 48
thứ 2-thứ 6, từ 10:00 đến 22:00
thứ 7 - CN, từ 11:00 đến 20:00
Khabarovsk
st. Pionerskaya, 1, office 313
+7 (909) 886-05-09 (WhatsApp)
thứ 2-thứ 6, từ 10:00 đến 19:00
Khuyến mại!
Tất cả các nhân viên văn phòng chưa thử sản phẩm của chúng tôi, có thể đặt 10 cốc miễn phí!