Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện coffeecell.com.

Để tiếp tục sử dụng, bạn đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân theo với chính sách bảo mật
Đồng ý

Chính sách riêng tư

1. Quy định chung

1.1 Những Quy định sau đây được chấp thuận dưới dạng văn bản chính thức với Công ty TNHH "SMART LAB", địa chỉ pháp lý: LBN, 125480, Moscow, đường Geroiev Panfilovtsev, 16, toà 1, văn phòng 3, phòng 17C (tiếp theo trong văn bản - Chủ sở hữu trang mạng www.zhifco.ru), và chỉ định quá trình nhận, lưu trữ, xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng (tiếp theo trong văn bản - Người dùng) trang mạng www.coffeecell.ru (Tiếp theo trong văn bản - trang mạng) và tài liệu, thông tin cũng như sản phẩm chương trình được đăng tải trên trang mạng.

1.2. Những Quy định được đưa ra đã được chấp thuận và tiến hành với mục đích bảo vệ pháp lý thông tin Người dùng, bao gồm thông tin cá nhân khỏi những truy cập không được cấp phép từ bên thứ ba và bảo mật thông tin.

1.3 Những Quy định sau đây được công khai bởi văn bản mở trên trang chủ của trang mạng và có thể được truy cập bới bất kì người dùng nào trên mạng Internet. Chủ sở hữu trang mạng có thể tuỳ ý chỉnh sửa Chính sách. Khi chỉnh sửa Chính sách, Chủ sở hữu trang thông báo Người dùng bằng cách chỉnh sửa Chính sách trên trang mạng của mình. Chỉnh sửa và bổ sung Chính sách có thể được đưa vào theo yêu cầu của các cơ quan giám sát và quản lý, cũng như dựa theo thay đổi hiến pháp Liên Bang Nga.

`1.4 Khi đăng ký và sử dụng nội dung cửa trang mạng, Người dùng đồng thời chấp thuận điều khoản của Chính sách này. 1.5 Những thao tác liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ thông tin Người dùng trang mạng được dựa theo Chính sách này, giấy tờ pháp lý của Chủ sở hữu trang, và hiến pháp hiện hành của Liên Bang Nga. 1.6 Trong trường hợp Người dùng không đồng ý với các quy định của Chính sách nói chung hoặc quy định nói riêng, Người dùng cần ngừng sử dụng trang mạng và không nhận bất cứ bồi thường nào từ Chủ sở hữu trang mạng. 2. Điều khoản sử dụng trang mạng 2.1 Khi cung cấp dịch vụ sử dụng trang mạng, đăng tải nội dung và thông tin sản phẩm chương trình, Chủ sở hữu trang tính đến việc Người dùng: - sở hữu toàn bộ quyền lợi cho phép Người dùng đăng ký và sử dụng trang mạng; - hiển thị thông tin chính xác về cá nhân với nội dung cần thiết để sử dụng trang mạng vá các dịch vụ được cung cấp bởi trang mạng; - hiểu rằng mọi thông tin cá nhân của Người dùng đăng tải trên trang mạng có thể trở nên khả dụng với những Người dùng trang mạng hoặc những người dụng mạng Internet, có thể dược sao chép và phát hành bởi những người dùng này mà không cần xin ý kiến đồng ý và không trong mối quan tâm của họ; - đạt 16 tuổi; - đã đọc Chính sách này và xác nhận sự đồng cho họ và nhận thức được quyền lợi cũng như trách nhiệm được chỉ ra. 2.2 Chủ sở hữu không xác nhận độ chính xác thông tin được thu thập về Người dùng, trừ khi việc xác nhận là cần thiết để thực hiện trách nhiệm của Chủ sở hữu với Người dùng theo hiến pháp nước Liên Bang Nga. 2.3 Chủ sở hữu thu thập, đăng tải và xử lý thông tin về Người dùng, bao gồm thông tin cá nhân của họ, để thực hiện trạc nhiệm của Chủ sở hữu với Người dùng liên quan đến truy cập nội dung, dữ liệu, thông tin và dịch vụ được đăng tải và cung cấp trên trang mạng.3. Thông tin về Người dùng 3.1 Thông tin cá nhân của Người dùng trang mạng bao gồm: 3.1.1 thông tin tối thiểu được cung cấp bởi Người dùng cần thiết cho việc đăng ký trên trang mạng: tên, ngày sinh, và địa chỉ hòm thư điện tử email; 3.1.2 thông tin bổ sung được cung cấo bới Người dùng theo yêu cầu của Chủ sở hữu cho mục đích duy nhất là để Chủ sở hữu thực hiện trách nhiệm với Người dùng. Chủ sở hữu có quyền yêu cầu Người dùng cung cấp bản sao giấy tờ tuỳ thân và những loại giấy tờ khác của Người dùng có chứa họ tên, hình ảnh, số điện thoại cũng như thông tin bổ sung theo ý kiến của Chủ sở hữu có thể sẽ cần thiết cho việc xác nhận Người dùng này và sẽ cho phép loại bỏ xâm phạm và vi phạm quyền lợi bởi các bên thứ ba. 3.2 Thông tin khác về Người dùng được xử lí bởi Chủ sở hữu bao gồm: 3.2.1 cơ sở dữ liệu cơ bản được nhận từ kênh http khi truy cập trang mạng và thao tác sau đấy của Người dùng (địa chỉ IP của máy chủ, thể loại hệ điều hành của Người dùng, trang của trang web được truy cập bởi Người dùng); 3.2.2 thông tin, có được khi truy cập trang web qua tệp cookie; 3.2.3 thông tin cài đặt bởi Người dùng trang web không trong mục chỉnh sửa của trang; 3.2.4 thông tin có được từ kết quả thao tác của Người dùng trên trang web (đặc biệt là thông tin trong phần "mục trang cá nhân bao gồm hình ảnh trang cá nhân, xếp hạng hiện tại, thành tích và thưởng", "thao tác bao gồm số điểm, bình luận", "nhóm", "tin nhắn", "thông báo). Thông tin này khả dụng cho Người dùng của trang web; 3.2.5 thông tin có được từ thao tác của Người dùng trên trang web.4. Xử lý thông tin Người dùng 4.1. Xử lý thông tin cá nhân được thực hiện trên cơ sở các quy tắc sau: a) pháp lý về mục đích và phương pháp xử lý thông tin cá nhân; b) mục đích tốt c) tuân thủ mục đích xử lý thông tin cá nhân với mục đích được xác định sẵn và khai báo thu thập thông tin cá nhân cũng như tuân thủ quyền của Chủ sở hữu; 4.2. Chủ sở hữu xử lý thông tin cá nhân của Người dùng nhằm mục đích đảm bảo thi hành Cam kết Người dùng giữa Người dùng và Chủ sở hữu, cũng như thực hiện Hiến pháp Liên Bang từ ngày 27 tháng 7 năm 2006 Só 152-FZ "Về Thông tin cá nhân" 4.3. Việc thu thập thông tin cá nhân của Người dùng được thực hiện trên trang web trong lúc đăng ký và khi Người dùng bổ sung thông tin có sử dụng tài nguyên của trang web. Thông tin cá nhân được cung cấp bởi Người dùng trong mục 3.1.1 của Quy định là tối thiểu cần thiết để đăng ký. Thông tin cá nhân được đề cập trong mục 3.1.3 của Quy định được cung cấp bổ sung bởi Người dùng cho Chủ sở hữu. Thông tin cá nhân được đề cập trong mục 3.2.3 và 3.2.4 được cung cấp bởi Người dùng theo ý muốn cá nhân. 4.4 Thông tin cá nhân của người dùng chỉ được lưu trữ