Phương thức thanh toán
Bạn có thể thanh toán đơn hàng qua Sessia bằng thẻ ngân hàng và cashback hoặc bằng tiền mặc và thẻ tính dụng tại văn phòng của chúng tôi.
Phương thức giao hàng
Dịch vụ giao hàng SDEK tại Nga {br}. Austrian Post - tại Châu Âu, Hoa Kỳ, Canada, Úc và Châu Á.

Chi phí giao hàng phụ thuộc vào quốc gia và khoảng cách từ trung tâm giáo hàng, cân nặng và kích cỡ gói hàng.

Châu Âu ~ 10€
Nga ~ 300₽